Home | Sejarah Sekolah | Akademik | Struktur Organisasi | Programs | Program | Aktiviti Bulanan | Album | Directions | Hubungi Kami

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NASIRUDDIN SHAH

smkns.jpg

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN'Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan Warga Negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.'

WAWASAN DAN MISI PENDIDIKAN NEGARA

"Wawasan dan misi sistem pendidikan di Malaysia bermatlamat utnuk menjadikan institusi da gerak kerja pendidikan sebagai pusat perkembangan manusia cemerlang, sebagai sumber pemantapan nilai-nilai bangsa, sebagai arena penyuburan watak masyarakat penyayang dan sebagai kerangka penghayatan semangat cintakan negara"

VISI SMKNS

Melahirkan pelajar yang cemerlang Akademik, Sahsiah dan Kokurikulum menjelang 2010


MISI SMKNS

Melipatgandakan usaha ke arah kecemerlangan kurikulum,

kokurikulum dan sahsiah pelajar bagi merealisasikan visi SMKNS


PIAGAM SMKNS

1. Memahami, berusaha dan sentiasa bersedia menyelaraskan masalah pelajar.

2. Memberi maklumat tertentu yang diperlukan dengan cepat dan tepat.

3. Menyediakan kemudahan-kemudahan prasarana yang kondusif

4. Menyediakan peralatan dan bahan mengajar yang cukup dan terkini

5. Mempertingkatkan tahap disiplin dan kebajikan pelajar

6. Mengekal dan mempertingkatkan keselamatan,keceriaan dan kebersihan pelajar.

7. Memupuk semangat permuafakatan dan saling menyayangi

8. Mencungkil dan memperkembangkan potensi pelajar ke arah yang lebih cemerlang dan gemilang

9. Melahirkan pelajar yang berketrampilan berteraskan visi SMKNS

LAGU SEKOLAH

BERUSAHA SETIA BERJASA

Sekolah Nasiruddin Shah
Memperjuang kemajuan
Pelajaran asas kejayaan
Kita junjung bersama

Cita-cita yang mulia
Kita sematkan di dada
Curahkan jasa kepada Negara
Berusaha Setia Berjasa

Cita-cita yang mulia
Kita sematkan di dada
Curahkan jasa kepada Negara
Berusaha Setia Berjasa

Lirik dan Lagu asal : Abdul Halim/Anuar Md Nor
Abd Halim Mukri
Ubahsuai lirik : Wan Zahari Ali/Abas Said
Ubah lagu : Wan Rosli Su/Yahya Mat Isa

JADUAL GAJI KAKITANGAN AWAM 2008

BULAN
TARIKH
HARI
Januari
24.01.2008
Khamis
Februari
25.02.2008
Isnin
Mac
25.03.2008
Selasa
April
24.04.2008
Khamis
Mei
22.05.2008
Khamis

Jun

25.06.2008

Rabu

Julai

24.07.2008

Khamis

Ogos

25.08.2008

Isnin

September

25.09.2008

Khamis

Oktober

20.10.2008

Isnin

November

25.11.2008

Selasa

Disember

18.12.2008

Khamis

---smkns--gemilangkan sekolah kita---